Hvad er PCB Forsegling egentlig?

I forbindelse med en miljøsanering af det farlige stof PCB, er det vigtigt at tage højde for at PCB migrerer ind i de byggematerialer der har været i direkte kontakt med fugematerialet indeholdende PCB.

Erfaringer med borekerner viser, at PCB kan migrere op til 10 cm i beton på ca. 40 år, derfor er sanering af selve fugematerialet ikke tilstrækkeligt for, at imødekomme sundhedsstyrelsens grænseværdier for PCB i luft som er 300 ng. pr. m3.

Her er det nødvendigt at overfladen PCB forsegles således at PCBén indkapsles i og ikke afgasser til inde luften. Forseglingen skal foretages med et forseglingsprodukt der har vist sig egnet og effektiv i gennemgående test. Samtidig bør forseglingsproduktet ikke i sig selv være skadeligt og indeholde, bisphenol a, isocyanater eller opløsningsmilder. Den unikke serie af produkter til forsegling af PCB forsegler, SPS Serien fra TWO Teknik, er specielt uviklet til formålet og er anvendt og anbefalet af førende rådgivende ingeniører og videns centre i Danmark.

Serien består af den alsidige PCB forsegler SPS Primær, og den unikke version til forsegling i kolde miljøer SPS Primær Vinter. SPS Primær Vinter er verdens eneste PCB forsegler der hærder ved 1 grads celsius, og tillader videre arbejder efter kun 24 timers hærdetid. Begge produkter er baserede på silikater og indeholder ikke bisphenoler, isocyanater, opløsningsmidler eller blødgørere af nogen slags. De er markedets mest miljørigtige produkter til PCB Forsegling og derfor kan alle fagfolk også arbejde med produkterne.

Test udført på Roskilde Universitet og hos Dansk Miljøanalyse, viser barrierer-evne på over 95% selv ved meget høje PCB niveauer. Faktisk kan SPS Primær og SPS Primær vinter, forsegle PCB direkte fra en primær PCB kilde, deraf navnet SPS Primær. Dog anbefales det altid at selve kilden til PCB forureningen fjernes, herefter kan de sekundære og tertiære PCB-holdige overflader forsegles med SPS Primær.

De sekundære overflader er alle overflader der har været i direkte kontakt med den PCB-holdige fuge. De tertiære overflader er alle de overflader der har optaget PCB via luften, dette kan være maling på vægge, lofter, gulvbelægning samt div. inventar.

SPS Produkterne fra TWO Teknik, tillader videre arbejder som fx maling eller fugning efter kun 24 timer, og er tidsmæssig meget fordelagtig sammenlignet med andre forseglingsprodukter på markedet, som kræver op til 72 timers hærde tid.

For at sikre en korrekt forsegling, tilbyder grundig og udførlig instruktion i brugen af SPS forseglingsprodukterne, ligesom vi også tilbyder at bistå med løbende kvalitetssikring og dokumentation af lagsstykkelse samt korrekt effekt.

kjaskov Forfatter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *