Hvad er PCB Forsegling egentlig?

I forbindelse med en miljøsanering af det farlige stof PCB, er det vigtigt at tage højde for at PCB migrerer ind i de byggematerialer der har været i direkte kontakt med fugematerialet indeholdende PCB. Erfaringer med borekerner viser, at PCB kan migrere op til 10 cm i beton på ca. 40 år, derfor er sanering […]